Modificarea regulamentului cadru 2018

Pe 22 ianuarie au fost aduse modificari la regulamentul-cadru  de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Ordinul complet il gasiti in fisierul din dreapta.

Ce avem nou interesant:

 • proiectul regulamentului de organizare si functionare a unitatii si modificarile lui ulterioare se supun spre dezbatere asociatiei de parinti, in consiliul scolar al elevilor si consiliul profesoral
 • pentru indeplinirea atributiilor conducerea unitatii de invatamant se consulta cu  asociatia parintilor
 • cadrele didactice care au copii in unitatea de invatamant nu pot fi desemnate ca membri reprezentanti ai parintilor in consiliul de administratie, decat daca asociatia parintilor nu poate desemna pe altcineva
 • raportul anual asupra calitatii educatiei unitatii de invatamant este prezentat si conducerii asociatiei parintilor
 • rapoartele semestriale si anuale de activitate sunt transmise si asociatiei parintilor
 • documentele de prognoza se transmit si asociatiei parintilor
 • coordonatorul de proiecte si programe educative şcolare și extrascolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extrascolare la nivelul unităţii de învăţământ impreuna cu asociaţia de părinţi
 • coordonatorul elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extrascolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, in urma consultarii cu asociatiea parintilor
 • coordonatorul  identifică tipurile de activităţi educative extrascolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea asociaţiei de părinţi
 • coordonatorul facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative
 • in cadrul comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii si pentru prevenirea/eliminarea violentei, coruptiei, discriminarii, sunt cuprinsi si reprezentantii asociatiei de parinti
 • activităţile educative extrascolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ în conformitate cu optiunile asociaţiei părinţilor

Statutul asociatiei

Date contact

Email: info@apcnng.org
Telefon: 0722673261
Facebook: http://fb.me/APCNNG
Registrul National ONG: 16619/A/2011

Date facturare:
Asociatia parintilor elevilor din Colegiul National ”Nicolae Grigorescu”
Calea Doftanei nr. 4
Oras Campina
Cod postal 105600
Judetul Prahova

Cod Fiscal 28069559
Cont RO11BRMA0999100044230153
Banca Romaneasca